Monday, May 2, 2011

Day 21


A picture of something you wish you could forget.

I want to forget that I was once part of this group. Don't get me wrong, hindi ako bitter sa kanila.

Hindi ko lang kasi gusto ang ginawa nila sa akin, sa amin. It was my trust na nawala sa kanila and pag nawala ang tiwala ko, I rarely give second chances.

Nasan na sila ngayon at nasan ako? I guess its true what they say, living a good life is the sweetest revenge.

Again inuulit ko, hindi ako bitter. No no no no no.
No comments: